Advies en interim-management

Ik ben Michiel Phaff, een verandermanager, interim-manager en adviseur op het gebied van klantgerichte organisatie. Mijn expertise is het van buiten naar binnen vertalen van (klant)strategie naar  organisatie. Organisaties zo inrichten dat deze in staat zijn te excelleren in dat wat het meeste bijdraagt in het realiseren van de strategie. Dit doe ik met behulp van  methoden en technieken zoals Fact Based Service Design, voorspelmodellen, Customer Experience Management en klantreizen. Deze combineer ik met organisatie-inrichtingsprincipes zoals Lean, Agile en Operational Excellence. Mijn oplossingen zijn altijd gebaseerd op drie pijlers:

  1. Inzicht. Op basis van data, feiten, onderzoek en bewijs inzicht krijgen in wat de klant drijft en op basis daarvan voorspellen wat het belangrijkste is om in te excelleren
  2. Focus. De organisatie focussen om zich volledig te richten op die elementen van de organisatie die het meeste bijdragen aan de strategie (aandacht, aandacht, aandacht).
  3. Flow. De organisatie inrichten en leren zichzelf continu te verbeteren. Door een organisatie te bouwen die in staat is zichzelf continu te verbeteren en aan te passen om het voor de klant nog beter te doen, is het mogelijk om een hele sterke drive te realiseren waarmee de strategie daadwerkelijk een succes wordt.

Contactgegevens:
Michiel Phaff – Advies en interim-management
Tel: 0655885217
Mail: michielphaff@outlook.com